Śniadanie z nowymi technologiami – relacja ze spotkania

Spotkanie CSR Business Brunch „Nowe technologie w komunikacji, PR i CSR”, które odbyło się 27 kwietnia w Warszawie, było okazją do wymiany doświadczeń i opinii, a także ogromną porcją inspiracji dla uczestników z ponad 20 firm z różnych sektorów.

Cykl CSR Business Brunch to późne śniadania biznesowe, spożywane w swobodnej atmosferze, obfitujące w inspiracje i networking. Podczas wydarzenia, które odbyło się już po raz siódmy, pomysłodawca cyklu, Przemysław Oczyp, kładł szczególny nacisk na kompleksowość i ciągłość komunikacji oraz na dopasowanie jej treści i formy do poszczególnych grup odbiorców. – Zawsze powtarzamy firmom, że opracowanie i publikacja raportu CSR nie jest celem samym w sobie. Raport jest po prostu jednym z narzędzi wykorzystywanych w komunikacji, a jego ogłoszenie stanowi tylko jeden z jej etapów – podkreślał prezes zarządu firmy Go Responsible. Opowiadał również o niestandardowych formach komunikacji.

Z kolei Łukasz Chojecki, współzałożyciel TAILORS Group oraz partner w Go Responsible,  ostrzegał przed bezrefleksyjnym pędem za nowymi technologiami komunikacyjnymi. – Kiedy firma mówi: zróbmy aplikację mobilną, zadaję sakramentalne pytanie: po co? Jakie zidentyfikowane potrzeby jakiej grupy interesariuszy ma ona zaspokoić? Lojalność wobec klientów każe TAILORS Group odradzać im drogie produkty technologiczne w sytuacjach, gdy dany cel można osiągnąć tańszymi środkami, jak choćby streaming czy animacja. Jednocześnie Łukasz Chojecki zaprezentował najnowsze trendy w komunikacji, m.in. wiążące się z wykorzystaniem możliwości, jakie oferują filmy sferyczne 360° oraz technologia VR.

Ważnym elementem spotkania była tradycyjnie dyskusja z udziałem uczestników. W jej toku m.in. udało się wspólnie zidentyfikować czynniki zwiększające efektywność rozwiązań technologicznych wykorzystywanych w komunikacji CSR.

Organizator:

Go Responsible Sp. z o.o. oferuje kompleksowe doradztwo i rozwiązania w zakresie komunikacji i zrównoważonego rozwoju. Doradza w kwestii strategii i komunikacji CSR, dostarcza wiedzę w postaci szkoleń i analiz, tworzy publikacje, pomaga w organizacji dialogu z interesariuszami.

Więcej informacji na stronie www.goresponsible.pl.

Patronat medialny nad CSR Business Brunch objęły:

„As Biznesu”

odpowiedzialnybiznes.pl

kampaniespoleczne.pl