O NAS

pisop_logo„As Biznesu” jest autorskim projektem Stowarzyszenia Centrum PISOP.

Nasze Stowarzyszenie powstało w 2000 r. w Lesznie. Od  2004 r. prowadzimy również biuro w Poznaniu. Skrót PISOP oznacza: Poradnictwo, Informacje, Szkolenia Organizacji Pozarządowych. Na co dzień jednak nasze działania wykraczają poza wsparcie samych organizacji pozarządowych i koncentrują się wokół:

WZMACNIANIA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ tj.: wyszukiwania i wspierania liderów, budowania partnerstw lokalnych, rozwijania wolontariatu.

ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ tj.: tworzenia i wspierania przedsiębiorstw społecznych (od 2012 r. prowadzimy Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej).

BUDOWANIU WSPÓŁPRACY z podmiotami administracji publicznej w zakresie tworzenia prawa związanego z aktywnością obywatelską oraz w ramach społecznej odpowiedzialność biznesu z przedsiębiorcami.

Jesteśmy pierwszą organizacją w Wielkopolsce, która rozpoczęła dyskusję na temat społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie. Przeprowadziliśmy jedyne, jak do tej pory, badania jakościowe i ilościowe dotyczące świadomości i znaczenia CSR wśród wielkopolskich przedsiębiorców. Podczas dwóch edycji Plebiscytu na „Asa Odpowiedzialnego Biznesu”, wyłoniliśmy i wyróżniliśmy najciekawsze inicjatywy CSR realizowane przez wielkopolskich przedsiębiorców.

W latach 2009 – 2010 realizowaliśmy nowatorski na skalę kraju projekt „Akademii Menadżerów CSR”, w ramach którego przeszkoliliśmy przyszłych specjalistów społecznej odpowiedzialności biznesu z Wielkopolski. Działania te zostały docenione i zauważone m.in. przez Ministerstwo Gospodarki. Projekt „Akademii Menadżerów CSR” został wyróżniony jako dobra praktyka, co zaowocowało nakręceniem reportażu na jego temat wyemitowanym na antenie TVP1.

Od 2011 r. organizujemy spotkania dla wielkopolskich przedsiębiorców w ramach Klubu Asa Biznesu. Spotkania poświęcone są omówieniu szczegółowych zagadnień związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (np. stosowaniu elastycznych form zatrudnienia w firmie, współpracy z organizacjami pozarządowymi, uwzględnianiu środowiska naturalnego w działaniach przedsiębiorstwa).

Realizując działania na rzecz rozwoju idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Wielkopolsce, współpracujemy z różnymi instytucjami. Wspólnie z Radiem Merkury przygotowaliśmy reportaże poświęcone społecznej odpowiedzialności biznesu, na łamach Dziennika Polska Głos Wielkopolski publikowane były teksy o tej tematyce napisane przez naszych specjalistów oraz przeprowadzany był Plebiscyt na „Asy Odpowiedzialnego Biznesu”. Zrealizowaliśmy również audycje telewizyjne promujące dobre praktyki CSR emitowane na antenie Telewizji WTK. Podjęliśmy także współpracę z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu (jako partner merytoryczny w ramach projektu UEP „Poznań CSR Contest”) oraz Collegium Da Vinci. Razem ze specjalistami z Kompanii Piwowarskiej S.A. prowadziliśmy spotkania dla organizacji pozarządowych mające na celu rozwijanie wolontariatu pracowniczego w Wielkopolsce.

Od 2011 roku wydajemy pierwszy w Wielkopolsce Kwartalnik poświęcony tematyce CSR pn. „As Biznesu”.

Obecnie nasze działania na rzecz promowania idei społecznej odpowiedzialności biznesu kontynuujemy w ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

LOWES-układ_logo