Browsing category

NORMY CSR

Normy CSR – Global Reporting Initiative

Okrągły Stół z Caux (The Caux Round Table – CRT) jest międzynarodową siecią kierujących się zasadami etycznymi przywódców biznesu działających na rzecz promowania moralnego …

Normy CSR – Global Compact

UN Global Compact jest największą na świecie inicjatywą ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju. Od momentu inauguracji w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego …