Mój własny kąt

Mój własny kąt to inicjatywa jest dedykowana seniorom zamieszkującym poznańskie Domy Pomocy Społecznej i stanowi innowację w skali kraju. Projekt jest realizowany przy wsparciu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Miasta Poznania, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Inicjatywa jest dedykowana seniorom zamieszkującym poznańskie Domy Pomocy Społecznej i stanowi innowację w skali kraju. Projekt jest realizowany przy wsparciu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Miasta Poznania, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 
Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO.

W ramach projektu  pomoc będzie skierowana do poznańskich seniorów zamieszkującym Domy Pomocy Społecznej. Przy wsparciu wolontariuszy pracowniczych inicjatywa ma na celu dokonać metamorfoz w dziesięciu pokojach seniorów i dostosować tę przestrzeń do ich potrzeb i wyobrażeń, tak by dobrze się w niej czuli.

W projekt zaangażowanych zostanie w sumie ponad 50 wolontariuszy z 10 firm. Każda nich będzie miała za zadanie stworzyć zespół wolontariuszy, który zaangażuje się we wsparcie jednego z seniorów uczestniczących w projekcie. Część zespołu będzie miała za zadanie zająć się modernizacją pokoju seniora, odpowiadając na potrzebę dotyczącą odnowienia i dostosowania przestrzeni, w której przebywa. Druga część wolontariuszy odbędzie w tym czasie międzypokoleniową podróż (wyjazd/wycieczkę) z seniorem, spędzając z nim niezapomniane chwile.
Uczestnictwo w projekcie zakłada nie tylko aktywną pomoc mieszkańcom DPS, ale także udział wolontariuszy w ciekawym i bezpłatnym warsztacie z kombinezonem starości, symulatorem choroby Parkinsona, chorób oczu (zaćma, jaskra) oraz wózkiem inwalidzkim, podczas którego nauczą się oni asystować osobom starszym (w tym z niepełnosprawnościami). Projekt realizowany będzie do dnia 30 czerwca 2018 roku (warsztat dla wolontariuszy odbędzie się jeszcze w I kwartale br., natomiast same działania wolontariacie przewidziane są na II kwartał roku).