Konkurs [eS] – ostatni moment na zgłoszenia!

Już tylko do 16go lipca trwa nabór aplikacji do 7. edycji konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku.

W tegorocznej edycji konkursu nagrody będą przyznane w 7 kategoriach:

 • Nagroda Główna i tytuł Przedsiębiorstwa Społecznego Roku ufundowana przez Fundację Crédit Coopératif,
 • Nagroda „Pomysł na Rozwój” ufundowana przez Fundację BGK,
 • Nagroda „Odkrycie Roku” ufundowana przez TISE,
 • Nagroda ANG za najlepszą komunikację,
 • Nagroda mentoringu PwC (jedyna nagroda niefinansowa),
 • 3 wyróżnienia TISE.

Przyznana zostanie także Nagroda Publiczności – po raz pierwszy ta nagroda będzie miała wymiar finansowy.

Dlaczego warto aplikować?

Zwycięzcy, oprócz statuetek, otrzymują także nagrody finansowe, które mogą spożytkować zgodnie z własnymi potrzebami – nagroda ma przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa. Kolejny powód to możliwość spotkania z ekspertami w dziedzinie przedsiębiorczości społecznej. I ostatni powód to możliwość spotkania innych przedsiębiorców społecznych podczas gali wręczenia nagród.
Dodatkowo, przedsiębiorstwa, które znajdą się w gronie finalistów konkursu, otrzymują prawo do posługiwania się Znakiem [eS].
Zarówno Znak [eS], jak i nagrody Konkursu [eS] potwierdzają najwyższą jakość produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorców społecznych. Dodatkowo, wyróżniają one tych, którzy odnoszą sukces zarówno w działalności biznesowej, jak i społecznej.

Kto może ubiegać się o nagrodę w Konkursie [eS]?

 • organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) faktycznie prowadzące działalność gospodarczą;
 • organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) prowadzące zakład aktywności zawodowej;
 • spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych;
 • spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz spółdzielnie socjalne osób prawnych;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego innych Kościołów w Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzące działalność gospodarczą i/lub prowadzące zakład aktywności zawodowej;
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Formularz aplikacyjny, składający się z 7 pytań, znajduje się na stronie internetowej Konkursu [eS].