„As Biznesu” – nr 7

7Tworzenie odpowiedzialnego łańcucha wartości liderzy coraz częściej zaczynają opierać o faktyczne potrzeby, w tym we współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi (Od rywalizacji do współpracy z przedsiębiorstwem społecznym). Trend wart jest analizy, potwierdza to zaangażowanie w temat firm, takich jak BASF, Intel czy Adidas, o których w wywiadzie dla Asa Biznesu opowiada Prof. Muhammad Yunus, laureat Pokojowej Nagrody Nobla. Narodził się na bazie świętującego sukcesy zarządzania relacjami z interesariuszami, do których zalicza się oprócz pracowników także klientów (Wyzwania odpowiedzialnej konsumpcji), dostawców czy lokalne instytucje i przedsiębiorstwa społeczne. Dlatego też uwzględnianie dywersyfikacji staje się kluczowe w kolejnych firmach (Nowe kompetencje sukcesu w biznesie, czyli rzecz o różnorodności) i stanowi element łączenia różnych potrzeb odbiorców z różnymi doświadczeniami pracowników. Warto się nimi zainspirować!

7. numer „Asa Biznesu” do przeczytania TUTAJ