„As Biznesu” – nr 11

11W trudnych, zmieniających się warunkach rozwój a nawet utrzymanie pozycji wymaga bowiem adekwatnego planowania, organizacji pracy, motywowania i kontroli. Proces zarządzania powinien uwzględniać odpowiedzialność (Zarządzanie CSR w organizacji) zarówno związaną z ładem organizacyjnym, jak i współpracą z różnymi interesariuszami (Dialog w praktyce). W dostosowaniu się do wymogów pomocne będzie z pewnością szczupłe zarządzanie (Lean, czyli szczupłe zarządzanie). Dojrzałe zaangażowanie społeczne wymaga współpracy z podmiotami ekonomii społecznej (Dobre praktyki), w tym z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami administracji publicznej (Wywiad). Coraz częściej mówi się więc o odpowiedzialności każdej bez wyjątku organizacji bądź instytucji (Czy administracja publiczna może być odpowiedzialna?), a także każdej osoby – obywatela (Aktywni niezależnie od formy organizacyjnej). Warto to przeanalizować!

11. numer „Asa Biznesu” do przeczytania TUTAJ