Raport Kompanii Piwowarskiej wyróżniony w międzynarodowym konkursie Green Frog Award

Raport CSR Kompanii Piwowarskiej otrzymał wyróżnienie w konkursie Deloitte Central European Sustainability Report Award 2016 i znalazł się wśród czterech najlepszych w regionie. Nagrody zwane Green Frog Award zostały wręczone 19 kwietnia br. podczas konferencji w Ministerstwie Rozwoju, poświęconej raportowaniu przedsiębiorstw.

Kapituła konkursu na najlepsze raporty niefinansowe i zintegrowane w Europie Środkowej, organizowanego przez firmę Deloitte, w tym roku wyróżniła trzy sprawozdania: raport zrównoważonego rozwoju KP oraz raporty zintegrowane polskiej spółki KGHM i chorwackiego koncernu paliwowego INA. Polska świetnie zaprezentowała się w konkursie, jako że nagrodą główną uhonorowany został raport zintegrowany przedsiębiorstwa Lubelski Węgiel „Bogdanka”. Uroczyste wręczenie nagrody głównej i wyróżnień zwanych Green Frog Award (GFA) odbyło się 19 kwietnia w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie, w trakcie konferencji pt. „Odpowiedzialne prowadzenie działalności biznesowej w świetle nowych przepisów dotyczących obowiązku ujawniania danych niefinansowych”.

Kompania Piwowarska opublikowała swój ostatni raport CSR w sierpniu ubiegłego roku pod hasłem „Na co stawiasz?”. Prezentował on postępy w zakresie realizacji strategii zrównoważonego rozwoju „Postaw na piwo”, która opiera się na pięciu źródłach wzrostu: Rozwój biznesu i społeczności, Odpowiedzialne spożycie, Oszczędzanie wody, Czyste środowisko oraz Wydajne i przyjazne uprawy. Wartościowe i przejrzyście przedstawione informacje szły w parze z atrakcyjną formą raportu, który został przygotowany w kilku wariantach: jako pdf do pobrania ze strony kp.pl, w wersji pełnej i skróconej (ta druga została również wydrukowana), minisite pod adresem nacostawiasz.kp.pl oraz animacja udostępniona na YouTube.

To właśnie te aspekty sprawozdania doceniła kapituła organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu konkursu „Raporty Społeczne 2016”, przyznając mu wyróżnienie. Raport KP oraz siedem innych, nagrodzonych w ostatniej edycji plebiscytu FOB-u, zakwalifikowało się do etapu krajowego konkursu Deloitte Central European Sustainability Report Award 2016, w którym łącznie wzięło udział 65 raportów CSR z pięciu krajów – oprócz Polski także z Węgier, Czech, Chorwacji i Rumunii. 13 z nich weszło do etapu regionalnego, natomiast w finale publikacja „Na co stawiasz?” Kompanii Piwowarskiej konkurowała z czterema innymi.

Nagroda Green Frog Award został ustanowiona w 2000 roku na Węgrzech, a konkurs stopniowo obejmował swoim zasięgiem inne kraje Europy Środkowej. Projekt ma na celu wskazywanie i nagradzanie najlepszych praktyk w zakresie raportowania niefinansowego i zintegrowanego w regionie. Począwszy od 2015 roku odbywa się na dwóch poziomach – krajowym, do którego kwalifikują się najlepsze raporty oceniane przez lokalne jury, oraz regionalnym, w którym o główną nagrodę rywalizują ze sobą zwycięzcy etapu krajowego. W konkursie ocenianych jest sześć parametrów: Zrównoważone działanie i zobowiązania strategiczne, Istotność raportu, Zawartość merytoryczna, Struktura i kreatywność w sposobie komunikacji raportu, Mierzalność oddziaływania, Zintegrowanie danych finansowych i pozafinansowych.

Dzięki wyróżnieniu Green Frog Award 2016 Kompania Piwowarska dołączyła do grona europejskich browarów uhonorowanych w dziedzinie raportowania CSR. W poprzedniej edycji nagroda główna w konkursie trafiła do Plzeňský Prazdroj z Czech, zaś wyróżnienie przypadło rumuńskim Ursus Breweries – oba, podobnie jak KP, należą od niedawna do japońskiej grupy Asahi.