R_Kongres

III Kongres Różnorodności

Wspólnie z organizatorami zapraszamy 9 listopada 2016 r. na kolejny już Kongres Różnorodności. Celem trzeciego Kongresu jest pobudzenie dyskusji na temat wyzwań różnorodności w miejscu pracy i zarządzania poprzez wartości. Kongres Różnorodności to konferencja tematyczna, która od 2013 roku odbywa się w Warszawie. Zrzesza specjalistów, ekspertów, praktyków i przedstawicieli biznesu wokół tematu zarządzania różnorodnością. Tegoroczną nowością jest Przegląd „Praktycy o różnorodności” …

ruszyl_nabor

VIII edycja Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności”

Od 25 lipca do 16 września 2016 r. organizacje pozarządowe, fundacje firm i menadżerowie mogą zgłaszać do Plebiscytu gwiazdy, które angażują się w działania charytatywne. Laureaci uhonorowani zostaną …