Grupą Żywiec kultywuje lokalne tradycje miast

Promocja historii miasta poprzez nowoczesną formę turystyki, edukacja zdrowotna osób starszych, spotkanie z historią niezwykłych mieszkańców, udział w konkursie robotyki – to tylko kilka z projektów, które zostały z sukcesem zrealizowane przez łącznie 30 organizacji pozarządowych z Żywca, Elbląga, Warki i Leżajska w ramach Funduszu Społecznego Grupy Żywiec. Pilotażowa edycja konkursu grantowego Grupy Żywiec spotkała się z dużym zainteresowaniem …

Ranking Odpowiedzialnych Firm 2017

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach odbyła się gala Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2017, na której zostały zaprezentowane wyniki 11. już zestawienia największych spółek w Polsce …